Tammikuun 2017 uutiskirje

Hyvää alkanutta vuotta!

Tässä uutiskirjeessä:

1. Tutkimusuutisia
2. Henkilökohtaista pohdintaa
3. Kuukauden artikkeli
4. Seuraavaksi

Tutkimusuutisia

Ensimmäinen artikkeli tuli toisesta lehdestä takaisin, tällä kertaa vertaisarviointikommenttien kanssa: aineistoa kyllä kiitettiin laajaksi ja tutkimusasetelmaa luotettavaksi, mutta valitettavasti amerikkalaisen lehden arvioijat eivät pitäneet tuloksia tarpeeksi kiinnostavina omalle kohdeyleisölleen, mm. koska “tuloksia ei voi yleistää USA:han väestöjen välisen erilaisuuden vuoksi”. Hm. Ehkä väestöjen eroilla on merkitystä, ainakin USA:sta katsoen. Harmi! Seuraavaksi tähdätään artikkeli eurooppalaiseen lehteen.

Seurantaryhmän kokous pidettiin 23.1. ja suunniteltiin tulevia analyysejä. Seuraaviin artikkeleihin selvitetään mm. raskaudenkeskeytyksiä, ja niiden laskeminen on osoittautunut monimutkaiseksi (miksi, siitä lisää alempana). Päätettiin laajentaa aineistoa THL:n ylläpitämästä raskaudenkeskeytysrekisteristä, jotta saadaan keskeytykset analysoitua yksiselitteisesti. Tutkimusaineisto kasvaa siis lähiaikoina entisestään.

ICD-10-tautiluokituksen raskaudenkeskeytysdiagnoosikoodeja
Henkilökohtaista pohdintaa

Kuinka monta raskaudenkeskeytysdiagnoosia voi saada yhdestä raskaudenkeskeytyksestä?! Tosi monta. Se ei menekään niin, että yksi raskaus – yksi keskeytysdiagnoosi, ja siinä se… vaan sama odottaja on voinut saada jopa useiden viikkojen päässä toisistaan erilaisia raskaudenkeskeytysdiagnooseja, esimerkiksi jonkin yhdistelmän oheisen kuvan diagnooseista.

Silloin, kun diagnoosirykelmä on ajallisesti jokseenkin tiivis, siitä voi päätellä että kyseessä on yhden raskauden yksi keskeytys, mutta kun diagnoosien välillä voi olla pari tai kolmekin kuukautta, niin on teoriassa mahdollista, että siinä on ehtinyt alkaa uusi raskaus ja sekin on keskeytetty, tai että ensimmäinen keskeytys ei olekaan onnistunut ja sama raskaus on keskeytetty “uudelleen”, tai että keskeytyksestä on tullut joitakin komplikaatioita myöhemmin. Ja kuitenkin kyseessä on jokaisen odottajan omalta kannalta ihan selvä asia! Rekisterit eivät vaan kerro ihan kaikkea: hoitoilmoitustietokannasta sitä ei voi varmistaa, koska sinne on merkitty vain diagnoosi, eikä esimerkiksi sitä, millä raskausviikolla diagnoosi on saatu. Onneksi on se raskaudenkeskeytysrekisteri, sieltä saadaan yksiselitteinen tieto, ettei tule analysoitua vahingossa samaa keskeytystä kahtena eikä kahta keskeytystä yhtenä.

Kuukauden artikkeli

Therapeutic abortions due to severe morning sickness. Unacceptable combination.
P. Mazzota, L. Magee, and G. Koren. Can Fam Physician. 1997 Jun; 43: 1055–1057.

Raskaudenkeskeytyksistä hyperemeesin vuoksi ei ole tarkkaa tietoa (ja siksi meilläkin on nyt niiden keskeytysten analysointi menossa), mutta tiedetään, että pieni osa hyperemeesipotilaista on päätynyt keskeyttämään toivotunkin raskauden. Tässä artikkelissa kerrotaan seitsemästätoista raskaudenkeskeytykseen päätyneestä raskauspahoinvointitutkimukseen osallistujasta. Artikkeli on julkaistu melko yleistajuisessa lääketieteen lehdessä eikä se ole rakenteeltaan perinteinen tutkimusraportti, mutta kirjoittajat antavat haastatteluista saatua tietoa raskaudenkeskeytyspäätösten taustoista ja pyrkivät vaikuttamaan siihen, että vaikeaan raskauspahoinvointiin tarjottaisiin riittävää hoitoa.

Tutkimuksesta on jo aikaa ja hyperemeesin hoitoon on Pohjois-Amerikassa annettu uusia hoitosuosituksia, joten tilanne on siellä ehkä parantunut. Suomen osalta aiheesta saadaan uutta tietoa tänä vuonna, kun aineiston analysointi etenee.

Seuraavaksi

Paljon paperityötä: aineiston laajennushakemus ja tutkimusapurahahakuja ensi vuodelle. Ja hyvä uutinen: Suomeen ollaan perustamassa hyperemeesiyhdistystä! Siitä lisää myöhemmin.

Hyvää lopputalvea!

Miina