B6-vitamiini

B6-vitamiinin rakenne

B6-vitamiini eli pyridoksiini on lumekontrolloiduissa tutkimuksissa todettu toimivaksi ja turvalliseksi hoidoksi raskauspahoinvointiin. Ravinnosta saatavia pyridoksiinivitameereja eli aineita, joilla on B6-vitamiiniaktiivisuus, saadaan erityisesti eläinkunnan tuotteista; lihasta, kalasta, munankeltuaisesta ja maidosta, sekä hiivasta ja täysjyväviljasta. B6-vitamiinia saa myös apteekista ilman reseptiä. Suomalaisten keskimääräinen B6-vitamiinin saanti on n. 2 mg päivässä. Saantisuositus raskaana olevilla naisilla on 1,4 mg päivässä.

B6-vitamiinia on tutkittu sekä yksinään että yhdistettynä raskauden aikana käytettäviin monivitamiinivalmisteisiin. Kanadassa on raskauspahoinvointiin käytössä B6-vitamiinin ja erään ensimmäisen polven antihistamiinin, doksylamiinin, yhdistelmävalmiste.

Pyridoksiinin toimintatapaa pahoinvoinnin vähentämisessä ei tunneta. Kansainvälisissä ohjeissa useimmin suositeltu tehokas annos on 10-25 mg kolmesti päivässä. Suomessa myytävien B6-vitamiinivalmisteiden pitoisuudet voivat poiketa näistä määristä.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko korkeammat B6-vitamiiniannokset turvallisia. Tutkimuksessa oli mukana 96 naista, jotka käyttivät keskimäärin 110 mg B6-vitamiinia päivässä noin yhdeksän viikon ajan ja kontrolliryhmänä 96 naista, jotka eivät käyttäneet B6-vitamiinia. Korkein tutkittu annos oli 510 mg/päivä. B6-vitamiiniryhmän ja kontrolliryhmän lasten välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli-ravitsemustietokanta. https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2276 Viitattu 11.6.2019.

Ruokavirasto, Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 5. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja–ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ Viitattu 11.6.2019.

American College of Obstetrics and Gynecology. ACOG Practice Bulletin 189: Nausea and Vomiting of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018;131:935.

Niebyl, J.R. & Goodwin, T.M. 2002. Overview of nausea and vomiting of pregnancy with an emphasis on vitamins and ginger. American Journal of Obstetrics and Gynecology 186: S253—255

Shrim, A., Boskovic, R., Maltepe, C., Navios, Y., Garcia-Bournissen, F. & Koren, G.2006. Pregnancy outcome following use of large doses of vitamin B6 in the first trimester. Journal of Obstetrics and Gynaecology,26:8,749—751.

Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. 1995. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 173(3 Pt 1):881–4.

One thought on “B6-vitamiini”

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.