B6-vitamiini

B6-vitamiinin rakenne

B6-vitamiini eli pyridoksiini on lumekontrolloiduissa tutkimuksissa todettu toimivaksi ja turvalliseksi hoidoksi raskauspahoinvointiin. Ravinnosta saatavia pyridoksiinivitameereja eli aineita, joilla on B6-vitamiiniaktiivisuus, saadaan erityisesti eläinkunnan tuotteista; lihasta, kalasta, munankeltuaisesta ja maidosta, sekä hiivasta ja täysjyväviljasta. B6-vitamiinia saa myös apteekista ilman reseptiä. Suomalaisten keskimääräinen B6-vitamiinin saanti on n. 2 mg päivässä. Saantisuositus raskaana olevilla naisilla on 1,4 mg päivässä.

B6-vitamiinia on tutkittu sekä yksinään että yhdistettynä raskauden aikana käytettäviin monivitamiinivalmisteisiin.  B6-vitamiinin ja erään ensimmäisen polven antihistamiinin, doksylamiinin, yhdistelmävalmiste on käytössä raskauspahoinvoinnin hoidossa useissa maissa, Suomessa kauppanimellä Xonvea.

Pyridoksiinin toimintatapaa pahoinvoinnin vähentämisessä ei tunneta. Kansainvälisissä ohjeissa useimmin suositeltu tehokas annos on 10-25 mg kolmesti päivässä. Suomessa myytävien B6-vitamiinivalmisteiden pitoisuudet voivat poiketa näistä määristä.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko korkeammat B6-vitamiiniannokset turvallisia. Tutkimuksessa oli mukana 96 naista, jotka käyttivät keskimäärin 110 mg B6-vitamiinia päivässä noin yhdeksän viikon ajan ja kontrolliryhmänä 96 naista, jotka eivät käyttäneet B6-vitamiinia. Korkein tutkittu annos oli 510 mg/päivä. B6-vitamiiniryhmän ja kontrolliryhmän lasten välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli-ravitsemustietokanta. https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2276 Viitattu 11.6.2019.

Ruokavirasto, Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 5. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja–ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ Viitattu 11.6.2019.

American College of Obstetrics and Gynecology. ACOG Practice Bulletin 189: Nausea and Vomiting of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018;131:935.

Niebyl, J.R. & Goodwin, T.M. 2002. Overview of nausea and vomiting of pregnancy with an emphasis on vitamins and ginger. American Journal of Obstetrics and Gynecology 186: S253—255

Shrim, A., Boskovic, R., Maltepe, C., Navios, Y., Garcia-Bournissen, F. & Koren, G.2006. Pregnancy outcome following use of large doses of vitamin B6 in the first trimester. Journal of Obstetrics and Gynaecology,26:8,749—751.

Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. 1995. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 173(3 Pt 1):881–4.

One thought on “B6-vitamiini”

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.