Normaali raskaus

Normaali raskaus kestää n. 280 vuorokautta eli 40 viikkoa. Raskauden kesto merkitään täysinä viikkoina viimeisten kuukautisten alkamispäivästä lähtien, esim. 16 + 2, jolloin ollaan seitsemännellätoista raskausviikolla. Ovulaation ja hedelmöitymisen ajankohtaa ei useimmiten voi määritellä tarkasti, ja joskus lasketun ajan tarkentamiseen käytetään ultraäänitutkimusta n. 18. raskausviikolla.

Raskauden aikana naisen hormonitasapainossa tapahtuu huomattavia muutoksia. Jo pian alkion kiinnityttyä kohtuun hormonien määrä veressä muuttuu radikaalisti verrattuna kuukautiskierron jatkumiseen ilman munasolun hedelmöittymistä. Istukka tuottaa monia raskausaikana tärkeitä hormoneja, samoin sikiön ja äidin kudokset. Osa hormoneista vaikuttaa tarkasti tiettyyn kohde-elimeen tai tiettyihin kohdesoluihin, osalla vaikutukset kohdistuvat moniin eri elimiin.

Raskauspahoinvointi on yleistä etenkin raskauden alkuvaiheessa, n. 4.–16. raskausviikolla, ja pienellä osalla naisista pahoinvointi kestää jopa raskauden loppuun saakka. Raskauspahoinvointia esiintyy länsimaissa jopa 80 %:lla odottavista äideistä, mutta sen esiintyvyys vaihtelee jonkin verran eri kulttuureissa. Hippokrates totesi, että normaaliin raskauteen kuuluu pahoinvointi. Pahoinvointi ja oksentelu ei ole sinänsä vaarallista äidille eikä sikiölle, mutta voimakas ja pitkittynyt pahoinvointi voi johtaa elimistön kuivumiseen, ravintoaineiden puutteeseen ja sikiön kasvun hidastumiseen sekä aiheuttaa stressiä, masennusta, ahdistusta ja muita psyykkisiä vaivoja.

Aitokallio-Tallberg, Ansa & Pakarinen, Päivi 2005. Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi. Duodecim 121 (13), 1435–1440.

Davis, M. 2004. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. The Journal of perinatal & neonatal nursing 18 (4), 312–328.

Erkkola, Risto 2006. Raskauspahoinvointi ja hyperemeesi. Suomen lääkärilehti –Finlands läkartidning 61 (1–2), 35–39.

Haukkamaa, Maija 1995. Normaali raskaus. Teoksessa: Ylikorkala, Olavi & Kauppila, Antti (Toim.), Naistetaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Jewell D, Young G. 2003. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD000145. DOI: 10.1002/14651858.CD000145. Saatavissa: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000145/frame.html

Pouta, Anneli & Jouppila, Pentti 2000. …kun raskauden aikana on vaikeaa pahoinvointia. Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 55 (6), 593–595.

Schindler, A.E. 2005. Endocrinology of pregnancy: consequences for the diagnosis and treatment of pregnancy disorders. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 97 (5), 386–388.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.