Suomessa käytettäviä lääkkeitä

Alla olevia lääkkeitä käytetään raskauspahoinvoinnin hoitoon Suomessa. Klikkaamalla lääkkeen nimeä pääset lukemaan siitä lisätietoja.

Raskauspahoinvoinnin reseptilääkehoidosta päättää aina lääkäri. Kaikki lääkkeet eivät tehoa kaikille, ja raskaana olevien naisten kohdalla lääkehoidossa käytetään tarkkaa harkintaa sikiön turvallisuuden varmistamiseksi.

Xonvea

Xonvea on yhdistelmävalmiste, jonka vaikuttavat aineet ovat doksylamiinisuksinaatti (eräs antihistamiini) ja pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini). Valmisteen vaikutusmekanismia ei tunneta tarkkaan, mutta joidenkin antihistamiinien ja B6-vitamiinin on yksinäänkin todettu lievittävän pahoinvointia, ja yhdessä ne vaikuttavat tehostavan toistensa toimintaa. Xonvea sai Suomessa myyntiluvan vuonna 2022 ja on ollut saatavissa tammikuusta 2023 alkaen. Vastaava yhdistelmävalmiste on ollut pitkään käytössä mm. USA:ssa ja Kanadassa.

Bonjesta

Bonjesta on nopea- ja pitkäveikutteinen doksylamiinivetysuksinaatin ja pyridoksiinihydrokloridin yhdistelmävalmiste. Kaksikerroksisessa rakenteessa on enteropäällysteinen ydin, joka sisältää 10 mg doksylamiinivetysuksinaattia ja 10 mg pyridoksiinihydrokloridia ja välittömästi vapauttava monikerrospäällyste, joka sisältää 10 mg doksylamiinivetysuksinaattia ja 10 mg pyridoksiinihydrokloridia. Rakenteen ideana on, että yhdellä tabletilla saadaan pidempi vaikutusaika. Bonjesta sai Suomessa myyntiluvan vuonna 2023 ja on ollut saatavissa lokakuusta 2023 alkaen.

Primperan

Primperanin vaikuttava aine on metoklopramidi. Metoklopramidi lisää suoliston motiliteettia estämällä dopamiini2-reseptorin toimintaa. Ei tiedetä tarkkaan, miten metoklopramidi estää pahoinvointia, mutta yksi vaikutustapa voi olla suoliston motiliteetin parantaminen. Raskauden aikana suoliston toiminta hidastuu mm. estrogeenin vaikutuksesta, ja lääke normalisoi suoliston toimintaa eli auttaa ruokaa kulkemaan eteenpäin. Metoklopramidi läpäisee istukan, mutta sen ei ole tutkimuksissa todettu aiheuttavan haittaa sikiölle. Primperan ja toinen metoklopramidia sisältävä lääke, Metopram, ovat yleisimmin käytettyjä raskauspahoinvointilääkkeitä Suomessa.

Zofran

Zofranin vaikuttava aine on ondansetronihydroklorididihydraatti. Ondansetronin tarkka pahoinvointia ja oksentelua hillitsevä vaikutustapa ei ole tiedossa, mutta vaikutus välittyy todennäköisesti ainakin osittain estämällä 5-HT3-reseptorin toimintaa. 5-HT3-reseptorin kautta tapahtuva hermoston aktivoituminen aiheuttaa oksennusrefleksin, ja lääke estää tämän aktivoitumisen. Ondansetronin ei ole eläinkokeissa todettu aiheuttavan haittaa sikiölle. Zofrania käytetään raskauspahoinvoinnin hoitoon harvoin.

Postafen

Postafen on ilman reseptiä saatava pahoinvointilääke, jota käytetään pääasiassa matkapahoinvointiin ja joka joillakin odottajilla auttaa myös raskauspahoinvointiin. Postafenin vaikuttava aine on meklotsiini, antihistamiini, joka vaikuttaa keskushermostoon, vähentää sisäkorvassa olevan tasapainoelimen ärtyvyyttä ja hillitsee oksentelua. Vaikka Postafenia saa apteekista ilman reseptiä, sen käytöstä raskauspahoinvoinnin hoitoon on hyvä keskustella terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

————————————————————————–
Aiemmin Suomessa on käytetty, mutta nykyisin myynti Suomessa on lopetettu:

Klorproman

Klorpromanin vaikuttava aine on klooripromatsiinihydrokloridi. Klooripromatsiini salpaa dopamiinin D2-reseptoreita sekä D1-, H1-, α1-, muskariini- ja serotoniinireseptoreita. Sen vaikutusmekanismista pahoinvoinnin hillitsemisessä ei ole tarkkaa tietoa. Klooripromatsiini läpäisee istukan, mutta sen ei tiedetä aiheuttavan haittaa sikiölle. Koska klooripromatsiini vähentää ahdistusta, sitä käytetään raskauspahoinvoinnin hoitoon erityisesti silloin, kun pahoinvointiin liittyy ahdistusta tai masennusta.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.