Toukokuun 2014 uutiskirje

Hei kaikki,

tervetuloa seuraamaan tutkimuskuulumisia! Tässä uutiskirjeessä:

1. Tutkimusuutisia
2. Uutta nettisivuilla
3. Kuukauden artikkeli
4. Seuraavaksi

1. Tutkimusuutisia
Neuvola 1-osatutkimuksessa 2000 osallistujan raja on rikottu! Enää on siis rekrytoitava vajaat parisataa tutkittavaa.

Rekrytoinnissa on tähän mennessä ollut mukana noin sata neuvolatyöntekijää, ja urakkaa on ollut laidasta laitaan: ne, joilla on ollut eniten asiakkaita, ovat saaneet mukaan yli satakin odottajaa, ja toisessa ääripäässä on satunnaisia sijaisia ja opiskelijoita, jotka ovat kutsuneet yhden tai kaksi odottajaa. Kiitos kaikille tähän saakka – vielä loppukiri jäljellä, ja sitten on riittävä määrä täynnä!

2. Uutta nettisivuilla

Psyykkisiä tekijöitä -sivulle on päivitetty muutama uusi lähde. Sivulla aiemmin ollut tieto psykoanalyysin syyllistävästä suhtautumisesta odottajia kohtaan on onneksi vanhentunutta tietoa, ja sivu on nyt korjattu uuden tiedon mukaisiksi. Edelleen ilmestyy silloin tällöin tutkimuksia, joissa pahoinvoinnin katsotaan johtuvan ainakin osittain psyykkisistä syistä, mutta ko. kannan edustajat tulevat erilaisista ammattitaustoista, eivät siis pelkästään psykoanalyysin piiristä, ja nykyisin suurin tutkijoista on päätynyt siihen, että raskauspahoinvoinnin yhteydessä joskus esiintyvät masennus- ja ahdistusoireet ovat ennemminkin pahoinvoinnin seurausta eivätkä syy. Näkökulmalla on suuri merkitys siihen, miten odottajiin suhtaudutaan ja miten heitä hoidetaan. Kuukauden artikkelissa käsitellään samaa aihetta.

3. Kuukauden artikkeli
Disability and psychiatric symptoms in hyperemesis gravidarum patients.
Ezberci İ, Güven ES, Ustüner I, Sahin FK & Hocaoğlu C. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jan;289(1):55-60.

Kuukauden artikkelissa kerrotaan tutkimuksesta, jossa mitattiin sadan hyperemeesipotilaan ja sadan terveen odottajan masennus- ja ahdistusoireita ja verrattiin tuloksia heidän henkilökohtaisiin taustatekijöihinsä, mm. aiempiin sairauksiin. Hyperemeesipotilailla oli selvästi enemmän masennus- ja ahdistusoireita kuin terveillä odottajilla, mutta tutkittavien taustatekijöistä ei löytynyt selitystä oireille. Johtopäätöksissä todetaan hyperemeesin huonontavan potilaiden koettua terveyttä ja elämänlaatua itsenäisesti, riippumatta taustalla mahdollisesti olevista psykiatrisista sairauksista.

Aihetta sivuavaa suomenkielistä, hieman vähemmän raskasta kirjallisuutta hieman laajemmasta näkökulmasta on myös saatavilla: psykoanalyytikko Elina Reenkolan kirjassa Naisen verhottu sisin (Helsinki, Yliopistopaino 1997) käsitellään naiseutta ja naisen identiteettiä mm. raskauden ja muiden elämänalueiden yhteydessä. Kirja saattaa olla loppu kirjakaupoista, mutta sitä löytyy sekä yliopistojen että kaupunkien kirjastoissa. Kirja voi auttaa ymmärtämään, millaisia ristiriitoja eri elämäntilanteisiin voi liittyä ja miten ne vaikuttavat naisen psyykkiseen hyvinvointiin.

4. Seuraavaksi

Seuraavaksi paneudutaan taas rekisteritutkimuksen aihepiiriin, samalla seuraillen, milloin neuvolatutkimuksen tutkittavien ryhmä on koossa. Jossakin välissä myös lomaillaan – seuraava uutiskirje ilmestyy mahdollisesti vasta elokuussa.

Hyvää kesää!

Miina
IMG_6938_s