Palautetta ja vastauksia

Tutkimuksesta saatuun palautteeseen vastataan tällä sivulla. Kysymyksiä ja muuta palautetta voi lähettää tutkimukseen osallistuvien neuvoloiden kautta tai sähköpostitse osoitteeseen jmamil – ät – utu – piste – fi. Kiitos kaikille palautteesta!

Miksi kysymyksissä ei käsitellä pahoinvointia olotilana? Kuvaavia kysymyksiä pitäisi olla enemmän.

Hyvä ja tärkeä näkökulma! Lopu jo! -tutkimuksessa on ainoastaan “rasti ruutuun” -kysymyksiä, koska tavoitteena on saada tietoa raskauspahoinvoinnin yleisyydestä ja taustatekijöistä, mihin kvantitatiivinen analysointi sopii paremmin kuin kvalitatiivinen. Kuvaavat kysymykset kertoisivat raskauspahoinvoinnista kokemuksena, niiden analysointi olisi toisenlaista ja niiden avulla vastattaisiin erilaisiin tavoitteisiin.

Pahoinvoinnin hyvän hoidon kannalta on kyllä tärkeää ymmärtää, millaista pahoinvointi on kokemuksena. Lopu jo! -tutkimuksen ohessa Lopu jo! -sivuille kootaan odottajien omia kokemuksia pahoinvoinnista. Resursseista riippuen odottajien kokemuksia voidaan jatkotutkimuksissa mahdollisesti selvittää systemaattisemminkin, mutta siihen ei toistaiseksi ole mahdollisuutta.

Miksi vastauslomakkeessa on niin monta kysymystä?

Lopu jo! -tutkimuksen aiheesta, raskauspahoinvoinnista, ei löydy systemaattista tietoa rutiininomaisesti täytettävistä neuvolan tai sairaalan asiakirjoista, joten luotettavan ja kattavan tiedon saamiseksi raskauspahoinvointiin liittyvät kysymykset kysytään tutkittavilta. Lomake on koetettu tehdä mahdollisimman lyhyeksi: suurin osa taustatiedoista, mm. äidin pituus  ja paino ennen raskautta ja mahdolliset raskaudenaikaiset sairaudet, kootaan terveydenhuollon rekistereistä. Tutkittavien vastattavana on yhteensä kolmetoista tutkimuksen kannalta kiinnostavaa kysymystä.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.