LJ/Sairaala

LJ/Sairaala-osatutkimuksen tarkoitus on raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-mittarin validointi sairaalakäyttöön Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat toistuvaan sairaalahoidon tarpeeseen?
Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat raskauspahoinvoinnin yhteydessä mitattujen laboratoriokokeiden tuloksiin?
Mitkä tekijät vaikuttavat pahoinvointiin?
Miten PUQE-mittarin pistemäärä muuttuu sairaalahoidon aikana?

Tutkittavat

Tutkimuksessa on mukan yhteensä sata hyperemeesin vuoksi sairaalahoidossa olevaa odottajaa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkittavat vastasivat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn jokaisena sairaalassaolopäivänä ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Sairaalassaoloaikana tutkittavilta otettiin lisäksi laboratorionäytteitä hoidon yhteydessä otettavien näytteiden oton ohessa.

Tutkimuksen tilanne

Sairaala-osatutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja valmistui keväällä 2019. Tulosten analysointi ja julkaiseminen on työn alla.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.