LJ/Neuvola 2

LJ/Neuvola 2 -tutkimuksen tarkoitus on raskauspahoinvoinnin mittaamiseen kehitetyn PUQE-mittarin validointi äitiysneuvoloiden käyttöön, kun odottaja kysyy apua pahoinvointiin.

Tutkimuskysymykset

Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat raskauspahoinvoinnista johtuvan sairaalahoidon tarpeeseen?
Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat odottajan omaan arvioon voinnistaan?

Tutkittavat

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 130 odottajaa Turusta ja lähikunnista. Tutkittavat rekrytoidaan neuvoloiden kautta. Äitiysneuvoloiden asiakkaat, jotka soittavat neuvolaan pahoinvoinnin johdosta tai jotka kysyvät aiheesta vastaanotolla, vastaavat  raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Jos kyselyyn vastataan puhelimitse, terveydenhoitaja esittää kysymykset ja täyttää kyselyn, ja suostumuslomake allekirjoitetaan seuraavalla vastaanottokäynnillä.

Tutkimuksen tilanne

Neuvola 2 -osatutkimuksen aineistonkeruuta valmistellaan.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.