LJ/Neuvola 1

LJ/Neuvola 1 -osatutkimuksen tarkoitus on kartoittaa raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja taustatekijöitä suomalaisilla odottajilla. Toinen tavoite on selvittää, miten PUQE-mittari soveltuu raskauspahoinvoinnin mittaamiseen Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Mikä on raskauspahoinvoinnin esiintyvyys suomalaisilla odottajilla?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin esiintyvyyteen?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin vaikeusasteeseen?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin aiheuttaman sairaalahoidon tarpeeseen?
Mitkä PUQE-mittarin pistemäärien rajat sopivat raskauspahoinvoinnin luokitteluun Suomessa?

Tutkittavat

Tutkimuksessa on mukana yhteensä 2411 odottajaa Turusta ja lähikunnista. Tutkittavat vastasivat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn n. raskausviikkojen 15 ja 24 välillä. Pahoinvointi ei välttämättä ole silloin juuri pahimmillaan, vaan suurimmalla osalla odottajista jo ohi, joten kysely on muotoiltu niin, että pahoinvointia koskeviin kysymyksiin vastattiin siihen asti pahimpien 12 tunnin ajalta. Tutkimuksessa on mukana sekä odottajia, jotka ovat kärsineet pahoinvoinnista, että odottajia, jotka eivät ole kärsineet pahoinvoinnista.

Kyselyn tulokset yhdistettiin THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Tulosten analysoinnissa etsitään tekijöitä, jotka vaikuttavat pahoinvointiin tai voisivat suojata raskauspahoinvoinnilta.

Tutkimuksen tilanne

Neuvola1-osatutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja aineisto saatiin kokoon syksyllä 2014. Keväällä 2015 aineisto syötettiin sähköiseen muotoon ja aineiston analysointi on parhaillaan työn alla.

Tuloksia

Ensimmäiset tulokset on julkaistu v. 2018: Nausea and vomiting of pregnancy: A study with pregnancy-unique quantification of emesis questionnaire.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.