LJ/Helikobakteeri

LJ/Helikobakteeri-osatutkimuksen tarkoitus on selvittää helikobakteerin kantajuuden yleisyyttä suomalaisten hyperemeesipotilaiden kohdalla.

Tutkimuskysymykset

Onko helikobakteerin kantajuus yleisempää hyperemeesipotilailla kuin oireettomilla odottajilla?
Vaikuttaako helikobakteerin kantajuus hyperemeesin hoitovasteeseen?

Tutkittavat

Helikobakteeritutkimukseen osallistui osa sairaala-osatutkimuksen tutkimushenkilöistä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkittavat vastasivat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn jokaisena sairaalassaolopäivänä ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Sairaalassaoloaikana tutkittavilta otettiin lisäksi laboratorionäytteitä hoidon yhteydessä otettavien näytteiden oton ohessa.

Tutkimuksen tilanne

Helikobakteeri-osatutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja valmistui keväällä 2019. Aineiston tarkistus ja tulosten analysointi on työn alla.

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.