Historiaa

Tämä projekti alkoi omista raskauspahoinvointikokemuksista. Vaikka pahoinvointi oli melko lievää, se synnytti kuitenkin kiinnostuksen selvittää, mistä se oikein johtuu ja mitä sille voisi tehdä. Tutkimustietoa löytyikin paljon, ja seuraavaksi alkoi ihmettely, miksei tietoa ole paremmin saatavilla suomeksi, eikä neuvoloissakaan pahoinvointiasioihin ehditä aina kovin perusteellisesti paneutua. Opinnäytetyöprojektina rakensin raskauspahoinvointiaiheiset internet-sivut ja selvitin niiden tarvetta ja käyttöä Turun kaupungin äitiysneuvoloissa. Opinnäytetyön valmistuttua oli vielä monta kiinnostavaa kysymystä raskauspahoinvoinnista auki, yksi asia johti toiseen, ja heti opinnäytetyön jälkeen alkoikin jatkotutkimus.

Mitä paremmin raskauspahoinvointia tunnetaan, sitä paremmin sitä osataan myös hoitaa.

Miina Nurmi

Historiaa

Ensimmäinen Lopu jo! -projekti alkoi syksyllä 2008 ja päättyi keväällä 2011. Se tehtiin osana Turun ammattikorkeakoulun Neuvolatoiminta 2010-luvulle -hanketta (Kymppi-hanke), jonka tarkoitus on kehittää äitiysneuvolapalveluihin terveyttä tukevia toimintamalleja, vähentää sosioekonomisia terveyseroja ja edistää palveluketjun prosesseja terveyttä ja hyvinvointia tukeviksi.

Kymppi-hankkeesta vastasi projektipäällikkö Pia Ahonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Kymppi-hankkeen tavoitteet:
•kehittää terveyttä ja hyvinvointia tukevia toimintamalleja äitiysneuvolatyöhön
•vahvistaa terveyttä edistävien palveluketjujen saumattomuutta
•uudistaa palvelurakenteita

Kymppi-hankkeen menetelmät:
•alkukartoitus
•interventiot
•toimintamallien luominen ja juurrutus
•koulutus
•yhteistyö julkisen ja kolmannen sektorin kanssa

Kymppi-hankkeen tutkimus- ja kehitystoiminta:
•ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönä tehtävät kehittämishankkeet (Lopu jo! -projekti kuuluu näihin)
•terveysalan AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opinnäytetyöt
•väitöskirja- ja post doc -tutkimus

Lopu jo! -projektin tulostettava yleisesittely (A4):
Lopu_jo_esittely_2010

Lopu jo! ‑projektista vastannut Miina Nurmi suoritti Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja Lopu jo! -projekti oli opinnäytetyö. Projektin ohjausryhmään kuuluivat tuutoropettaja Ritva Laaksonen-Heikkilä (AMK), Kymppi-hankkeen projektipäällikkö Pia Ahonen (AMK), mentor Eve Pylkkänen (TYKS), ylihoitaja Tuula Cornu (Turun kaupunki, äitiysneuvolapalvelut), lääkäri Päivi Polo (TYKS) ja apulaisosastonhoitaja Johanna Salopää (TYKS).

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.