Tutkimus

Lopu jo! -tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa raskauspahoinvointiin liittyvistä taustatekijöistä ja kehittää raskauspahoinvoinnin mittaamista Suomessa. Tutkimukseen kutsutaan äitiysneuvoloiden asiakkaita Turussa ja Turun seutukunnan alueella sekä hyperemeesin vuoksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan otettuja potilaita. Tutkimuksen aineistonkeruu alkoi syksyllä 2011. Neuvola 1 -aineisto on koossa ja analysoitavana, sairaala- ja helikobakteeritutkimuksiin kerätään osallistujia vielä v. 2018 aikana ja Neuvola 2 -osatutkimus aloitetaan seuraavassa vaiheessa. Rekisteriaineiston ensimmäinen versio saatiin v. 2013, ja aineistoa on laajennettu v. 2017.

Tutkimukseen kuuluvat seuraavat osatutkimukset:

LJ/Rekisteri
Rekisteritutkimus, jossa kartoitetaan sairaalahoitoa vaativan raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja hoitoa Suomessa.

LJ/Neuvola 1
Tutkimus, jossa selvitetään raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja taustatekijöitä suomalaisilla odottajilla.

LJ/Neuvola 2
Raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-kyselymittarin validointi neuvolakäyttöön.

LJ/Sairaala

Raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-kyselymittarin validointi sairaalakäyttöön.

LJ/Helikobakteeri
Tutkimus helikobakteeri-infektion yhteydestä raskauspahoinvointiin suomalaisilla hyperemeesipotilailla.

Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy erityisesti tutkimukseen osallistuville kirjoitetusta esitteestä: Tiedote_tutkittavalle ja tutkimussuunnitelman lyhennelmästä: Tutkimussuunnitelman lyhennelmä.

Lisätietoa tutkimuksesta: miina.nurmi@utu.fi

Leave a Reply

Poistetaan raskauspahoinvointi maailmasta. Tai ainakin vähennetään sitä.