Sivukartta

LJ/Sairaala

LJ/Sairaala-osatutkimuksen tarkoitus on raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-mittarin validointi sairaalakäyttöön Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat toistuvaan sairaalahoidon tarpeeseen?
Miten PUQE-mittarin tulokset korreloivat raskauspahoinvoinnin yhteydessä mitattujen laboratoriokokeiden tuloksiin?
Mitkä tekijät vaikuttavat pahoinvointiin?
Miten PUQE-mittarin pistemäärä muuttuu sairaalahoidon aikana?

Tutkittavat

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä sata hyperemeesin vuoksi sairaalahoidossa olevaa odottajaa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkittavat vastaavat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn jokaisena sairaalassaolopäivänä ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Sairaalassaoloaikana tutkittavilta otetaan lisäksi laboratorionäytteitä hoidon yhteydessä otettavien näytteiden oton ohessa.

Tutkimuksen tilanne

Sairaala-osatutkimus on parhaillaan menossa. Aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja sitä jatketaan, kunnes koossa on tarvittava määrä tutkittavia.