Sivukartta

LJ/Rekisteri

LJ/Rekisteri-osatutkimuksen tarkoitus on kartoittaa vaikeasta raskauspahoinvoinnista eli hyperemeesistä (hyperemesis gravidarum) johtuvaa sairaalahoitoa Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Mikä on hyperemeesin esiintyvyys?
Miten hyperemeesiä hoidetaan Suomessa?
Mitkä tekijät ennustavat sairaalahoidon tarvetta?
Mitkä tekijät ennustavat toistuvaa sairaalahoidon tarvetta?
Miten äidin hyperemeesi vaikuttaa syntyvään lapseen?

Tutkittavat

Tutkimukseen käytetään HILMO-hoitoilmoitustietokannan ja syntymärekisterin tietoja vuosilta 2004–2010. Tutkimushenkilöt (n. 8000 odottajaa) ovat raskausoksentelun vuoksi sairaalassa hoidettuja odottajia. Mukaan luetaan diagnoosit ICD 10 O21 (raskausoksentelu), O21.0 (vähäinen raskausoksentelu), O21.1 (hyperemeesi), O21.8 (muu raskautta komplisoiva oksentelu) ja O21.9 (määrittämätön raskausoksentelu). Syntymärekisteristä valitaan iän, pariteetin ja sikiöiden lukumäärän mukaan kaltaistettu vertailuryhmä odottajia, jotka eivät ole olleet sairaalahoidossa hyperemeesin vuoksi. Sekä tutkimus- että vertailuhenkilöiden vastasyntyneiden tiedot kootaan syntymärekisteristä.

Tutkimuksen tilanne

Aineisto on koossa ja tarkastettu, ja analysointi on menossa. Tulokset julkaistaan useammassa osassa, koska aineisto on laaja ja tuloksia analysoidaan useammasta näkökulmasta: toisaalta hyperemeesin itsensä kannalta (esiintyvyys, taustatekijöitä), toisaalta odottajan kannalta (hyperemeesin vaikutus raskauden kulkuun) ja toisaalta syntyvän lapsen kannalta (hyperemeesin vaikutus syntyvään lapseen).

Tuloksia

Ensimmäinen osuus, hyperemeesin insidenssiä eli esiintyvyyttä tarkasteleva osatutkimus, on valmistunut ja tarkastettavana tieteellisessä lehdessä. Keskeisimmät tulokset on koottu posteriksi.