Sivukartta

LJ/Neuvola 1

LJ/Neuvola 1 -osatutkimuksen tarkoitus on kartoittaa raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja taustatekijöitä suomalaisilla odottajilla. Toinen tavoite on selvittää, miten PUQE-mittari soveltuu raskauspahoinvoinnin mittaamiseen Suomessa.

Tutkimuskysymykset

Mikä on raskauspahoinvoinnin esiintyvyys suomalaisilla odottajilla?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin esiintyvyyteen?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin vaikeusasteeseen?
Mitkä tekijät vaikuttavat raskauspahoinvoinnin aiheuttaman sairaalahoidon tarpeeseen?
Mitkä PUQE-mittarin pistemäärien rajat sopivat raskauspahoinvoinnin luokitteluun Suomessa?

Tutkittavat

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 2200 odottajaa Turusta ja lähikunnista. Tutkittavat vastaavat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Tutkimukseen toivotaan sekä odottajia, jotka ovat kärsineet pahoinvoinnista, että odottajia, jotka eivät ole kärsineet pahoinvoinnista. Tulosten analysoinnissa etsitään tekijöitä, jotka voisivat suojata raskauspahoinvoinnilta.

Tutkittavat kutsutaan tutkimukseen neuvolavastaanotolla n. raskausviikkojen 15 ja 24 välillä. Pahoinvointi ei välttämättä ole silloin juuri pahimmillaan, vaan suurimmalla osalla odottajista jo ohi, joten kysely on muotoiltu niin, että pahoinvointia koskeviin kysymyksiin vastataan siihen asti pahimpien 12 tunnin ajalta.

Tutkimuksen tilanne

Neuvola1-osatutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja aineisto saatiin kokoon syksyllä 2014. Keväällä 2015 aineisto syötettiin sähköiseen muotoon ja aineiston analysointi on parhaillaan menossa.