Sivukartta

LJ/Helikobakteeri

LJ/Helikobakteeri-osatutkimuksen tarkoitus on selvittää helikobakteerin kantajuuden yleisyyttä suomalaisten hyperemeesipotilaiden kohdalla.

Tutkimuskysymykset

Onko helikobakteerin kantajuus yleisempää hyperemeesipotilailla kuin oireettomilla odottajilla?
Vaikuttaako helikobakteerin kantajuus hyperemeesin hoitovasteeseen?

Tutkittavat

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 82 hyperemeesin vuoksi sairaalahoidossa olevaa odottajaa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Tutkittavat vastaavat raskauspahoinvointiaiheiseen kyselyyn jokaisena sairaalassaolopäivänä ja kyselyn tulokset yhdistetään THL:n rekistereistä saataviin taustatietoihin. Sairaalassaoloaikana tutkittavilta otetaan lisäksi laboratorionäytteitä hoidon yhteydessä otettavien näytteiden oton ohessa. Vertailuhenkilöiksi kutsutaan neuvoloiden kautta oireettomia odottajia, jotka vastaavat tutkittavia iältään ja lasten määrän suhteen.

Tutkimuksen tilanne

Helikobakteeri-osatutkimus on parhaillaan menossa. Aineistonkeruu aloitettiin v. 2011 ja sitä jatketaan, kunnes koossa on tarvittava määrä tutkittavia.