Sivukartta

Lukijoita

Tänään: 42 Yhteensä: 742

Tutkimus

Lopu jo! -projektin jatkona on alkanut kliininen tutkimus, jossa selvitetään raskauspahoinvoinnin taustatekijöitä ja pahoinvoinnin mittaamista.

Lopu jo! -tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa raskauspahoinvointiin liittyvistä taustatekijöistä ja kehittää raskauspahoinvoinnin mittaamista Suomessa. Tutkimukseen kutsutaan äitiysneuvoloiden asiakkaita Turussa ja Turun seutukunnan alueella sekä hyperemeesin vuoksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan otettuja potilaita. Tutkimuksen aineistonkeruu alkaa syksyllä 2011 ja tutkimuksen arvioidaaan valmistuvan n. vuonna 2016.

Tutkimukseen kuuluvat seuraavat osatutkimukset:

LJ/Rekisteri
Rekisteritutkimus, jossa kartoitetaan sairaalahoitoa vaativan raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja hoitoa Suomessa.

LJ/Neuvola 1
Tutkimus, jossa selvitetään raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja taustatekijöitä suomalaisilla odottajilla.

LJ/Neuvola 2
Raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-kyselymittarin validointi neuvolakäyttöön.

LJ/Sairaala

Raskauspahoinvoinnin mittaamiseen tarkoitetun PUQE-kyselymittarin validointi sairaalakäyttöön.

LJ/Helikobakteeri
Tutkimus helikobakteeri-infektion yhteydestä raskauspahoinvointiin suomalaisilla hyperemeesipotilailla.

Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy erityisesti tutkimukseen osallistuville kirjoitetusta esitteestä: Tiedote_tutkittavalle ja tutkimussuunnitelman lyhennelmästä: Tutkimussuunnitelman lyhennelmä.