Sivukartta

Uutiskirje 3/2010

Uutiskirjeen sisältö
1. Projektista
2. Henkilökohtaista pohdintaa
3. Kuukauden artikkelit
4. Seuraavaksi

1. Projektista

Lopu jo! -projektin väliraportti esitettiin tiistaina 13.4. Turun ammattikorkeakoululla ja lopujo.fi-sivut esiteltiin keskiviikkona 14.4. Kymppi-hankkeen toimijoille sekä Turun terveystoimen äitiysneuvoloille.

Alkukartoituskyselyyn vastasi 171 odottavaa äitiä, ja tulosten analysointi on parhaillaan menossa. Yksi keskeisiä tuloksia on tieto äiten käyttämistä raskauspahoinvoinnin hoitokeinoista:

Tavoitteena olisi, että loppukartoituskyselyssä “auttoi paljon” ja “auttoi jonkin verran” -palkit olisivat pidempiä ja “en kokeillut” -palkit lyhyempiä, eli että äidit saavat tietoa hoitokeinoista ja löytäisivät niiden joukosta keinoja, jotka tehoavat. Kaikki keinothan eivät toimi kaikille. Lääkkeiden käytön lisääntyminen ei tietenkään ole tavoitteena, vaan turvallisten ja toimivien omahoitokeinojen löytyminen. Lääkkeitä käytetään vain, jos muut keinot eivät auta, ja mahdollisesta lääkehoidosta päättää aina lääkäri.

2. Henkilökohtaista pohdintaa

Tässä kuussa on ollut paljon puhetta inkivääristä. Ulkomailla inkivääriä käytetään pahoinvoinnin hoitoon usein, ja mm. National Guideline Clearinghouse (“Amerikan Käypä hoito -suositus”) mainitsee sen eräänä raskauspahoinvoinnin hoidon lääkkeettömänä vaihtoehtona, mutta Suomessa Evira on antanut ohjeen, jonka mukaan raskaana olevien tulee välttää inkivääriä sisältävien valmisteiden käyttöä varovaisuusperiaatteen mukaan, koska inkiväärin sisältämiä ainesosia ei ole tutkittu riittävästi. Eviran ohjeeseen ei ole merkitty lähteitä, ja koska en ole löytänyt tutkimuksia, joissa inkiväärin olisi todettu aiheuttavan haittavaikutuksia äidille tai sikiölle, vaan se on useissa tutkimuksissa todettu turvalliseksi sekä äidille että lapselle, olen lähettänyt Eviran ohjeen esittelijälle pyyntöjä lisätiedoista, mutta vastausta ei ole toistaiseksi tullut. Koska inkivääri tehoaa hyvin raskauspahoinvointiin ja sitä käytetään laajalti, se päädyttiin pitämään mukana lopujo-sivuilla, mutta Eviran ohjeen mukaan inkiväärivalmisteiden, mm. kapseleiden, käyttöä kehotetaan välttämään. Tuoretta inkivääriä käytetään yleisesti sekä mausteena että pahoinvoinnin hoitoon, ja sen käytön voi todeta olevan turvallista. Aiheeseen liittyen toinen kuukauden artikkeleista on tutkimus, jossa selvitettiin inkiväärin tehoa raskauspahoinvoinnin hoidossa ja sen turvallisuutta äidille ja syntyvälle lapselle. Inkivääritutkimusta seurataan aktiivisesti jatkossakin.

3. Kuukauden artikkelit

Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review.
Davis, M. 2004. The Journal of perinatal & neonatal nursing 18 (4), 312–328.
Laaja artikkeli raskauspahoinvoinnin esiintyvyydestä, oireista, riskitekijöistä, mahdollisista syistä ja hoitokeinoista hoitotieteen näkökulmasta.

Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy.
Portnoi, G., Chng, L.A., Karimi-Tabesh, L., Koren, G., Tan, M.P. & Einarson, A. 2003. American Journal of Obstetrics and Gynecology 189 (5), 1374–1377.
Tutkimuksen kohderyhmä ovat inkivääriä raskauden ensimmäisellä kolmanneksella käyttäneet naiset (187 raskautta, kahdeksat kaksoset) ja kontrolliryhmä turvalliseksi tunnettuja muita kuin pahoinvointilääkkeitä käyttäneet naiset (187 raskautta). Tutkimuksessa selvitettiin inkiväärin vaikutusta keskenmenojen määrään (inkivääriryhmässä 3/kontrolliryhmässä 8), kohtukuolemien määrään (2/1), synnynnäisten epämuodostumien määrään (3/2), keskimääräiseen syntymäpainoon (3542 g / 3397 g) ja alle 2,5-kiloisina syntyneiden lasten määrään (3/12). Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi ainoastaan pienikokoisten lasten määrässä; heitä oli inkivääriryhmässä vähemmän. Muut erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä eivätkä tulokset eronneet muusta väestöstä.

4. Seuraavaksi

Alkukartoituksen tulosten analysointi jatkuu, samoin lopujo.fi-sivuston päivittäminen. Aurinkoista kevättä!

Miina

Leave a Reply